การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม โรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์1 ก.ย. 2559 00:27โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 1 ก.ย. 2559 00:28 ]
ในวันที่ 1 กันยายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานเปิด การคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรม โรงเรียนในฝัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนที่ร่วมการคัดเลือก 4 โรง คือ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา และโรงเรียนบ้านแม่สวด ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม