การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

โพสต์27 มิ.ย. 2560 23:48โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนคณะประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments