การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:47โดยปิติพล ปราบเหตุ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาให้สัญชาติไทยและการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย วันที่ 7มกราคม 2560 ณ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 
 ภาพเพิ่มเติม...
Comments