การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

โพสต์22 ก.ค. 2561 02:42โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้ร่วมกันเฝ้าระวังแหล่งเพาะพันธ์ยุง และกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ฝากให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ภาพเพิ่มเติม
Comments