การใช้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ของโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193

โพสต์12 ก.ค. 2559 23:21โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2559 23:21 ]

การใช้บริการรถโมบาย
ห้องสมุดเคลื่อนที่ "เสริมปัญญา กับ ทาทา สตีล"ของโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่  193 ซึ่งนักเรียนทุกคนได้รับความรู้และประโยชน์จากการใช้รถห้องสมุดเคลื่อนที่อย่างดีเยี่ยม ภาพเพิ่มเติม