การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯ

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:28โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ณ ห้องกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพ่ิมเติม
Comments