การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:12โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 02:26 ]

วันจันทร์ที่ 14 พฤษาคม 2561 เวลา 08,30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพฯ) จำนวน 7 ราย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 59 ราย และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 97 ราย รวม 163 ราย และมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments