การจัดนิทรรศการฯ

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการส่งเสริมทักษะชีวิต กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย โปรแกรมแม่สะเรียง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย โปรแกรมแม่สะเรียง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน 2 ประเด็น ดังนี้ 1.กิจกรรมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ 2.กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments