การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV

โพสต์26 ส.ค. 2561 08:18โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561เวลา09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมดังกล่าว พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ รวมทั้ง ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2561 และพร้อมนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร DLICT ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อรับชมการประชุมผ่านระบบการถ่ายทอดสด ให้กับโรงเรียนในโครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments