การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร

โพสต์12 พ.ย. 2561 20:10โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments