การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมฯ

โพสต์26 ก.ย. 2561 21:06โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะกรรมการจัดงาน ให้การต้อนรับ ดร.นิรมล ตู้จินดา และ ดร.กานจุลี ปัญญาอินทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรีของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ และการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง เพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ที่อยู่ในโครงการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การใช้สื่อ 60 พรรษาตลอดจนการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพุโรงเรียนขนาดเล็กจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ ในปีการศึกษา 2561 จำนวน 130 คน จาก 16 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) ภาพเพิ่เติม
Comments