(กาดหมั้ว คัวละอ่อน ) ครั้งที่ 2

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:35โดยJirawat Kitsawang

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน (กาดหมั้ว คัวละอ่อน ) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด. ได้นำผลิตภัณฑ์ และผลิต ผล มาจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนและนัก เรียน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการใกล้เคียงในการนำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงานเพื่อความหลากหลากในการจับจ่ายซื้อของของผู้ที่มาเดินเที่ยวกาดหมั้ว โดยมีนายจรูญ. แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดงานในครั้งนี้  
ภาพเพิ่มเติม
Comments