ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา

โพสต์19 มิ.ย. 2560 20:19โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 20:23 ]
วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพเพิ่มเติม...
Comments