ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โพสต์3 มี.ค. 2560 20:50โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริต ด้านความโปร่งใสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำโดย ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านแม่ปาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...
Comments