ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและให้กำลังใจนักเรียน เนื่องในการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด

โพสต์22 ม.ค. 2560 22:52โดยกีรติ หมื่นใจ
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินและให้กำลังใจนักเรียน เนื่องในการประเมินนักเรียนเพื่อขอรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ภาพเพิ่มเติม...
Comments