เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนล่องแพวิทยาและโรงเรียนโพซอ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ดูภาพเพิ่มเติม