Coaching team สู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์12 ก.พ. 2563 23:44โดยsneeporn wongnoi

Coaching team สู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย มูลเขียน อดีต ผอ.สพม.34 และนายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมนำเสนอและรับการให้คำปรึกษา แนะนำในการประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์. ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยมีว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดุรี นายอำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 3 อำเภอ ตัวแทนประชาชน ตัวแทนการศึกษาภาคเอกชน ตัวแทนครู และทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปปรับปรุงก่อนประเมินจริง  ภาพเพิ่มเติม
Comments