จิตอาสา 904

โพสต์26 ม.ค. 2564 01:54โดยsneeporn wongnoi
วันที่ 20 มกราคม 2564 ตัวแทนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 โดยนายสุรพล ศรีศิลป์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ นำคณะข้าราชการ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ เทศบาลแม่สะเรียง  ภาพเพิ่มเติม 


Comments