จิ๊กซอว์บล็อก

โพสต์13 เม.ย. 2563 23:49โดยsneeporn wongnoi

วันที่ 14 เมษายน 2563 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ข้าราชการ และลูกจ้าง ทำบล็อก เพื่อใช้ในการตกแต่่งภูมิทัศน์รอบๆอาคารสำนักงาน เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
Comments