จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านเลโคะ

โพสต์2 มี.ค. 2563 18:26โดยsneeporn wongnoi

วันอังคาร ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเลโคะ. และบุคลากรทางการศึกษา. เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่. ทั้งนี้มีส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธและจัดนิทรรศการ จำนวน. 52 บูธ. เพื่อนำสินค้าราคาถูกหลากหลายรายการมาจำหน่าย อีกทั้งยังให้ความรู้และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านเลยโคะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 
Comments