การประชุม โครงการการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์19 มิ.ย. 2559 21:15โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2559 20:32 ]
ในวันที่ 20 มิถุนายน ณ ห้องประชุมสาละวิน นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 เป็นประธานในการประชุม โครงการการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๙ การดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสะติด ในวันที่ ๑ - ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายเทพสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม