นิเทศ ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์18 พ.ค. 2559 21:06โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 18 พ.ค. 2559 21:07 ]
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.๒ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภารเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านบ้านแม่หลุย และโรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภาพเพิ่มเติม