นิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน

โพสต์17 พ.ค. 2559 21:15โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 17 พ.ค. 2559 21:25 ]
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.มส.๒ นิเทศ ตรวจเยี่ยมการเปิดภารเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย สังกัด สพป.มส.๒ ภาพเพิ่มเติม