การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา

โพสต์1 ม.ค. 2563 17:57โดยปิติพล ปราบเหตุ   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2563 17:57 ]
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฎิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 /2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ประธานเปิดโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการ และแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 บนพื้นฐานความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตกับสถานศึกษาและร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ภาพเพิ่มเติม
Comments