การประชุมทางไกลชีี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์14 มี.ค. 2562 22:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 22:02 ]

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชีี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments