โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

โพสต์28 ม.ค. 2562 01:54โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 28 ม.ค. 2562 01:55 ]

วันที่่ 18 มกราคม 2562 สพป
แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments