โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

โพสต์24 พ.ย. 2561 00:20โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2561 00:21 ]

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น(B.T.C.) รุ่นที่ 3/2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และวิธีการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ตามแนวของสำนักงานลูกเสือโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน 2561 ภาพเพิ่มเติม
Comments