การส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียน

โพสต์5 พ.ย. 2561 06:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2561 06:54 ]

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้รับบริจาคหนังสือเพื่อเป็นวิทยาทาน จากคุณเหม ศกศิริ, คุณสภิญญา วิทยฐานกรณ์ และคณะ ประกอบด้วยหนังสือพจานุกรมไทย-อังกฤษ, คู่มือการทำอาหาร และฯลฯ ซึ่งได้รับการประสานงานจาก นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยห้า อำเภอแม่ลาน้อย ในการนี้ นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้ส่งมอบหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ในนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ขอขอบคุณ คุณเหม ศกศิริ, คุณสภิญญา วิทยฐานกรณ์ และคณะเป็นอย่างสูง ที่ได้เสียสละกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อแบ่งปันโอกาสให้กับเยาวชน ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่านที่มีส่วนร่วม ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป พร้อมนี้ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูทุกท่าน ที่ช่วยเป็นธุระในการนำส่งหนังสือ มา ณ โอกาสนี้ ภาพเพิ่มเติม
Comments