การต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โพสต์7 ต.ค. 2561 19:39โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2561 19:41 ]

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการต่อสัญญาจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมชี้แจงนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและมีรอบระยะเวลาการจัดสรรรร จึงมอบหมายให้บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เกลี่ยอัตรากำลังตามความต้องการ โดยยึดหลักเกณฑ์ความอาวุโส ภาพเพิ่มเติม
Comments