พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมฯ(ศูนย์เครือข่ายบ้านกาศ)

โพสต์3 ต.ค. 2561 00:14โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2561 00:16 ]

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 -3 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมการนำเสนอผลงาน ความรู้ ทักษะ ความสามารถของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ที่กำหนด 2. คัดเลือกเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯทำการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ 3. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยจัดการแข่งขัน 8 สาระ รวม 88 รายการ และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 423 คน ในการนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และประชาชนทั่วไปร่วมให้กำลังใจ ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments