การประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์2 ต.ค. 2561 22:12โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 22:13 ]

วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมสาละวิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments