การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนนักเรียน"

โพสต์2 ต.ค. 2561 21:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 22:08 ]

วันที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำหลักฐานทางการศึกษา และงานทะเบียนนักเรียน" ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ซึ่งงานวัดและประเมินผล กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลสารสนเเทศด้านผลสัมฤทธิ์ และการจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา ภาพเพิ่มเติม
Comments