IQA AWARD ประจำปี 2561

โพสต์21 ก.ย. 2561 02:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2561 02:35 ]

วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำหรับปี 2561 นี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ผ่านการคัดกรองสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา สถานศุึกษาขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านผาผ่า อ.สบเมย 2.โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง 3. โรงเรียนบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง และสถานศุึกษาขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย โดยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ.กำหนด ภาพเพิ่มเติม
Comments