การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานฯ

โพสต์30 ส.ค. 2561 02:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2561 02:35 ]

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง ทั้งนี้ สพฐ.ได้คัดเลือก สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และการประชุมนี้ ได้กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่ และเครือข่ายสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประสานแผนกับหน่วยงานส่วนกลางและทีมที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค โดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับเป้าหมายรายปี กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือที่ใช้ แผนการปฏิบีัติงานของหน่วยงาน แผนการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลและการใช้งานระบบ QAMS เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 ศูนย์เครือข่าย ภาพเพิ่มเติม
Comments