๔๐ วัน พิชิต NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โพสต์4 ม.ค. 2559 22:27โดยผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์   [ อัปเดต 4 ม.ค. 2559 22:31 ]
นายบุญชู  จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "๔๐ วัน พิชิต NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๘" ณ ห้องประชุมทองสวัสดิ์วิทยาคาร ในวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๕๙ ภาพเพิ่มเติม