การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561

โพสต์29 ก.ค. 2561 08:59โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2561 09:00 ]

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561 หลักสูตรการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของผู้เรียนสำกรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านไม้แดง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments