การอบรมเชิงปฏิบัติการ

โพสต์22 ก.ค. 2561 02:39โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 22 ก.ค. 2561 02:40 ]

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน ดำเนินการจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments