การประเมินวิทยฐานะและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โพสต์18 ก.ค. 2561 17:39โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 17:43 ]

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลา กรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และได้นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวมทั้งติดตามอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม
Comments