การอบรมวิทยากรแกนนำเพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา

โพสต์17 ก.ค. 2561 18:31โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2561 18:33 ]

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมวิทยากรแกนนำ เพื่อการใช้คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษาและสร้างเครือข่ายขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร วิทยากรการอบรมครั้งนี้ นายภัควัฒน์ สุปินโน ครูโรงเรียนบ้านคะปวง/นายสุทธิพงษ์ เจริญกุล ครูโรง เรียนชุมชนแม่ลาศึกษา/นายวุฒิชัย ใจสุ ครูโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" วิทยากรผ่านการอบรมกระ ทรวงศึกษาธิการ และนางลำดวน เมืองมา นักจิตวิทยาปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม
Comments