บทความไม่มีชื่อ

โพสต์5 ก.ค. 2561 00:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานพัฒนาจริยคุณ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) ตามแนวทางมูลนิธิสถิรคุณ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดจำนวน 162 โรงเรียน และสร้างความเข้าใจและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments