การประชุมคณะทำงานเพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:11โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 02:17 ]

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA Online ทั้งนี้เพื่อติดตามและสรุปผลในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สำนักงานเขพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
Comments