การทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์2 พ.ค. 2561 02:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 02:23 ]

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายให้กับลูกจ้างชั่วคราวสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เนื่องในโอกาสทำสัญญาจ้างครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของงบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน), ครูพักนอน และนักการภารโรง รวมทั้งหมดจำนวน 105 ราย

Comments