ประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า

โพสต์16 ส.ค. 2559 02:03โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2559 02:04 ]
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 นำคณะ ออกประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม