พิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

โพสต์29 มิ.ย. 2559 23:47โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 23:48 ]
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ โดย นายบุญชู จันทร์ดำ ผอ.สพป.มส.2 เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๓ (บ้านทุ่งพร้าว)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก
1. โรงเรียนแม่สวรรค์หลวง 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ภาพเพิ่มเติม