บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

โพสต์29 พ.ค. 2563 01:07โดยsneeporn wongnoi
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม
Comments