านศิลปหัถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

โพสต์30 ก.ย. 2559 01:08โดยสิรินาถ สงวนศิลป์   [ อัปเดต 30 ก.ย. 2559 01:08 ]
ในวันที่ 28 กันยายน 2559 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.มส.2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิด งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ภาพเพิ่มเติม