31 พฤษภาคม วัดงบสูบบุหรี่โลก

โพสต์4 มิ.ย. 2561 01:16โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และร้านค้าบริเวณใกล้เคียง โดยมีจุดประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่กำลังเป็นหนึ่งในกลุ่มคนติดสูบบุหรี่ เลิกสูบ และหันมาให้ความสำคัญ กับสุขภาพร่างกายของตนเอง และคนรอบข้าง ที่ได้รับควันบุหรี่ไปด้วย ภาพเพิ่มเติม
Comments