พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 27 เมษายน 2560 ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร ในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. และเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบพร้อมให้โอวาท มีนายดำรง สีมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ งานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาที่มีผลงานดำเนินการดีเด่น จำนวน 1,177 แห่ง รับโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.และประเภทหน่วยงาน ผู้บริหาร ผู้บริหารหน่วงงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มีผลงานระดับดีเด่น รับเกียรติ 2,656 ผลงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ได้รับรางวัลประเภทหน่วยงาน และประเภทบุคคล ได้แก่ นางชมกฎ อินทัศน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประเภทดรงเรียนและบุคคล ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ขีด ผู้บริการสถานศึกษา ได้แก่นายดำรงค์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขีด และนางสาววลัยพร หงษ์จันดา ครูโรงเรียนบ้านแม่ขีด ภาพเพิ่มเติม...

รดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ หรือ ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

โพสต์23 เม.ย. 2560 20:51โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 20 เมษายน 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรของ สพป.มส.2 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560

โพสต์23 เม.ย. 2560 20:47โดยกีรติ หมื่นใจ

นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานโรงเรียนบ้านล่องแพ โรงเรียนบ้านเลโคะ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา โรงเรียนบริพัตรศึกษา และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ตลอดจนตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการประชุมแนวทางเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามแนวพระราชดำริ ปีการศึกษา 2560 และติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนล่องแพวิทยา จากดร.สมเกียรติ ชอบผล ที่ปรึกษาโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร

และในวันที 19 เมษายน 2560 นายสมภูมิธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ และนำคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และตรวจเยี่ยมการสร้างหอพักนอนนักเรียน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ภาพเพิ่มเติม...

โครงการบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โพสต์10 เม.ย. 2560 00:27โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 10 เมษายน 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2560 ณ วัดชัยลาภ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

พิธีมอบอาคารหอพักนอนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โพสต์3 เม.ย. 2560 20:45โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับมอบอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะพิทยา ซึ่งมี นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา

โดยโรงเรียนบ้านแพะพิทยา ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) ของรัฐบาลญี่ปุ่น (The Government of Japan , Grant Assistance for Grassroots Human Seccurity Projects (GGP) Consulate-General of Japan in Chiang Mai) จากสถานกงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างอาคารหอพักนอนนักเรียนแบบสองชั้น พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง ภาพเพิ่มเติม...

 

กิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving)

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:15โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าพบปะนักเรียน ในกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life saving) เพื่อฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบเหตุทางน้ำตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 308 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:13โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงเรียนบ้านแม่เงา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง)

โพสต์29 มี.ค. 2560 02:08โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 28 มีนาคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และเกียรติบัตรู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอนุบาบสบเมย (คอนผึ้ง) ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560

โพสต์21 มี.ค. 2560 20:22โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 21 มีนาคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ
ื้นที่การศึกกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนทองสวัสดิวิทยาคารโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ แนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน เรื่องไฟป่า ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก และในการนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลอีกด้วย นอกจากนั้นยังมี พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล้ำ ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน ได้เข้าบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องให้กับผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความเจ้าใจเรื่องการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกียวกับที่ราชพัสดุ อีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา)

โพสต์19 มี.ค. 2560 19:55โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2 และการจัดเก็บข้อมูล DMC (สิ้นปีการศึกษา) อำเภอแม่สะเรียง ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 224