รวมรูปงานกิจกรรมวันครู 63 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย (ทั้งหมด)

โพสต์21 ม.ค. 2563 22:40โดยปิติพล ปราบเหตุ

รวมรูปงานกิจกรรมวันครู 63 ช่วงเช้าและช่วงบ่าย (ทั้งหมด)

รูปรับใบประกาศ วันครู 63

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:09โดยปิติพล ปราบเหตุ

รูปรับใบประกาศ วันครู 63  ภาพเพิ่มเติม

ประชุมโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:07โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เปิดการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก. ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

ออกเดินสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:06โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยน.ส. ศันสนีย์ แตะยา รกท.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในออกเดินสายตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ วันนี้ตรวจเยี่ยมทั้งหมด 2 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่ 80 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา และ ลำดับที่ 81 โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล, กระทรวงศึกษาธิการ สำนัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสพป. ภาพเพิ่มเติม

จิตอาสา904

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:04โดยปิติพล ปราบเหตุ

“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2 นำโดยนางมาลัย ไทยดำรงค์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงวันยุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สะพานลำน้ำยวม ภาพเพิ่มเติม

กีฬาวันครู63

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:02โดยปิติพล ปราบเหตุ

เพราะครู...คือผู้ให้ ให้วิชา ให้ชีวิต. ให้ศิษย์เสมอมา ขอกราบบูชาครู #กีฬาวันครู63 ณ สนามกีฬากลางอำเภอแม่สะเรียง โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ภาพเพิ่มเติม

วันครู2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 03:00โดยปิติพล ปราบเหตุ

“ครูคือมิ่งมหากัลยาณมิตร คือเข็มทิศชี้ทางสว่างไสว คือผู้สร้างปัญญาชนคนต่อไป กราบหัวใจของคุณครูปูชนีย์” 16 มกราคม 2563 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดงานวันครู 63 ครั้งที่ 64. โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน และองค์กรศึกษา ต่างๆ ในอำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอแม่สะเรียง การจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ภาค ภาคเช้า ทำบุญตักบาตร และพิธีบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ภาคบ่าย แข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬากลางอำเภอแม่สะเรียง. ภาคค่ำ ราตรีมิตรสัมพันธ์ ภาพเพิ่มเติม

เปิดงานประชุมสามัญปจป.2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 02:58โดยปิติพล ปราบเหตุ

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอสบเมย จัดประชุมสา มัญประจำปี 2563 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ประธานเปิดงาน นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

คัดค้านการถ่ายโอนไปศธ.

โพสต์21 ม.ค. 2563 02:56โดยปิติพล ปราบเหตุ

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยนายคุณาพิชศน์. แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และลูกจ้าง. แต่งกายชุดสีดำ เพื่อคัดค้าน ไม่ยุบ ไม่ย้าย ไม่โอน ไม่ไป และไม่เห็นด้วยกับการย้าย การถ่ายโอนไปศึกษาธิการจังหวัด ณ หน้าสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบหาร

โพสต์12 ม.ค. 2563 19:47โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 11 มกราคม 2563 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป แม่็องสอน เขต 2 ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบหาร

1-10 of 798