การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 9/2561 เพื่อพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

มอบอุปกรณ์กีฬา

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบถ้วยรางวัลและอุปกรณ์กีฬาให้แก่สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชครูอำเภอสบเมย ในการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร เนื่องในโอกาสงานแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูวรฉัตร ฉัตรตันใจ ณ สนามกีฬาโนรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) ภาพเพิ่มเติม

การประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในฐานะประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั้งนี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ขอรับการประเมิน เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสานต่อพระราชปณิธาน พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่อไป ภาพเพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาการย้ายข้าราชการครู

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. 
นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา และประเมินการให้คะแนนข้อมูลองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 2 /2561 ทั้งนี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลผู้ขอย้ายในตำแหน่งว่าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ กคศ. และ สพฐ.กำหนด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพพิ่มเติม

ประชุมพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประเมินและพิจารณารายละเอียดองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ และรายละเอียดต่าง ๆ เป็นไปตามมติ กศจ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดป้ายและมอบห้องสุขา

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายและส่งมอบห้องสุขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 400,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาที่สะอาดและทันสมัย ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณทางมูลนิธิไทยรัฐ ที่สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม

IQA AWARD ประจำปี 2561

โพสต์โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต ]


วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำหรับปี 2561 นี้มีโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่ผ่านการคัดกรองสถานศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา สถานศุึกษาขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านผาผ่า อ.สบเมย 2.โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง 3. โรงเรียนบ้านอมพาย อ.แม่สะเรียง และสถานศุึกษาขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ.แม่ลาน้อย โดยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่ สพฐ.กำหนด ภาพเพิ่มเติม

การจัดนิทรรศการฯ

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และการส่งเสริมทักษะชีวิต กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่ดำเนินงานมูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย โปรแกรมแม่สะเรียง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 พร้อมนี้นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย โปรแกรมแม่สะเรียง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กำหนดจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงาน 2 ประเด็น ดังนี้ 1.กิจกรรมนิทรรศการการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ 2.กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม

การประชุมทีมงานบริหาร

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:47โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมทีมงานผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชาการที่เร่งด่วน และพิจารณาโครงการที่จะต้องดำเนินการ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

โพสต์18 ก.ย. 2561 01:44โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และกล๋าวคำปฏิญญา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมนี้ได้แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ที่เร่งด่วนด้วย ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่งอสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 450