การประชุมทางไกลชีี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โพสต์14 มี.ค. 2562 22:00โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2562 22:02 ]


วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลชีี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางที่กำหนด ณ ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:58โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" พร้อมนี้ได้ชี้แจง และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

งานวันวิชาชีพ ประจำปี 2562

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:52โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิชาชีพ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียน จนทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และนำไปสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เป็นรูปธรรมของนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ

โพสต์14 มี.ค. 2562 21:46โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ แม่อุ้ยละ กิจเมือง มารดาของนางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ วัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมสนาสอบ วัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (์NT)

โพสต์5 มี.ค. 2562 23:30โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษษา 2561 เพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะกรรมการสนามสอบ ในการนี้ได้แจ้งข้อราชการ พร้อมทั้งติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

โพสต์5 มี.ค. 2562 23:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวัดความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงและมอบหมายภารกิจในการดำเนินการทดสอบ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์5 มี.ค. 2562 22:56โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับมอบนโยบายทางการศึกษารวมถึงภารกิจข้อราชการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก ภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2

โพสต์5 มี.ค. 2562 22:51โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 22:52 ]


วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ ดร.ปัญญา แก้วกียูร ประธานประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 และคณะ,นายโรจนะ ฤกษเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. และคณะจากสำนักติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายวิเชียร โพชนุกุล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐและคณะ ในโอกาสที่มาประเมินต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:19โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเรียนต่อสายสามัญและสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา

โพสต์5 มี.ค. 2562 02:16โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 26 ราย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 637