ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:11โดยปิติพล ปราบเหตุ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด. ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์ บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ภาพเพิ่มเติม 

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:07โดยปิติพล ปราบเหตุ

นายคุณาพิชศน์. แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายจรูญ. แสนวิจิตร. รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพเพิ่มเติม 

กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติฯ

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:04โดยปิติพล ปราบเหตุ

เช้าวัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศก์และติดตามผล นำทีมผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกล่าวอุดมการณ์แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมเพรียงกัน "ยิ้มไหว้ แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม" ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่10

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:02โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่38. โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ ลำดับที่39.โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ และลำดับที่40.โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยม และมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 

กิจกรรมทำบุญตักบาตร

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:01โดยปิติพล ปราบเหตุ

เช้าวัน ศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจำลอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร นางสมใจ อินทสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 นายอักษร พรรณโรจน์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคมและในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงถือโอกาสจัดพิธีทำบุญใส่บาตร โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และทางสำนักงานเขตฯ จะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในทุกๆ เดือน ภาพเพิ่มเติม 

ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562"

โพสต์8 ก.ย. 2562 05:59โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562" นายวิริยะ วุฒิมานพ ประธานศูนย์เครือข่ายกองก๋อย กล่าวรายงาน. โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ กองก๋อย ทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562" โดยพร้อมเพรียง. เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนบ้านผาเยอ ตำบลกอองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม 

เปิดพิธีโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ4.0"

โพสต์8 ก.ย. 2562 05:57โดยปิติพล ปราบเหตุ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"พัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนยุคใหม่ หัวใจ 4.0" ด้วยนายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โปรแกรมเอดีพีแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานักเรียนมีทักษะในการคิด การตัดสินใจ การสื่อสาร การบริหารเวลาในการเรียนและการทำกิจกรรม รวมถึงสามารถเขียนโครงการที่ตอบสนองต่อประเด็นปัญหาในพื้นที่ได้ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์  ภาพเพิ่มเติม 

ประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์28 ส.ค. 2562 21:09โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำแผนโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็ก ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยมี นางอานงค์ ปินตา ผอ.กล่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุมบัวตอง ภาพเพิ่มเติม 

พุธเช้า...ข่าว สพฐ.และประชุมทีมบริหาร

โพสต์27 ส.ค. 2562 21:42โดยปิติพล ปราบเหตุ

เช้าวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 พร้อมด้วยทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 ทั้ง 12 คน เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ. และในเวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารสพป.แม่ฮ่องสอน เขต2 โดยมี ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมทีมบริหาร ทางสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการจัดการประชุมทีมบริหารขึ้นทุกวันพุธของทุกสัปดาห์ เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต2 ภาพเพิ่มเติม 

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่9

โพสต์27 ส.ค. 2562 20:14โดยปิติพล ปราบเหตุ

วัน อังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 11:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่35. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ลำดับที่36.โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม และลำดับที่37.โรงเรียนบ้านป่าโปง ด้วยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมามีเหตุภัยพิบัติดินสไลด์ในบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง พบมีดินสไลด์บริเวณด้านหลังของอาคารพักนอนนักเรียนหญิง และรับฟังการรายงานการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ซึ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง โดยพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็น “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และดูการเรียนการสอนของคุณครูและนักเรียนทุกชั้นเรียนรวมถึงอาหารกลางวันของนักเรียน เน้นให้มีการขึ้นกระดานเมนูอาหารไว้สำหรับการทำอาหารกลางวันในแต่ละวัน และนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยมและมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ดังสโลแกนที่ให้ไว้ คือ "ที่ไหนมีครู ที่นั้นมีเรา ครูไปได้ เราก็ไปได้" ภาพเพิ่มเติม 

1-10 of 739