การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

การอบรม พี่สอน น้องสร้างสื่อปีที่ 5

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พี่สอน น้องสร้างสื่อปีที่ 5 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย และ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอสะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

การคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้การต้อนคณะประเมินการคัดเลือกเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนห้วยผึ้งใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

การอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน"

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" บูรณาการค่ายยุวชน "คนคุณธรรม" ปปช.สพฐ.น้อย , ปปช.สพฐ.ชุมชน บูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ้งพร้าว) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

         โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียงได้บรรยายพิเศษและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต
เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการเรียน ให้ครูนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างซื่อตรง ซื่อสัตย์ ตามหลักคุณธรรม ภาพเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในCluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)

โพสต์20 มิ.ย. 2560 02:09โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. Cluster 15 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และ สพม.34,35)ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานในคลัสเตอร์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทุกเขตในคลัสเตอร์เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ภาพเพิ่มเติม...

ร่วมแสดงความยินดีและส่งตัวนายสมภูมิ ธรรมายอดดี รับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์19 มิ.ย. 2560 20:28โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเดินทางส่งตัว นายสมภูมิ ธรรมายอดดี อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปรับตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่อน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายบุญชู จันทร์ดำ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ ภาพเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์19 มิ.ย. 2560 20:24โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น.นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา

โพสต์19 มิ.ย. 2560 20:19โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2560 20:23 ]

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไหว้สาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามขนบธรรมเนียมของโบราณล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ภาพเพิ่มเติม...

การประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โพสต์14 มิ.ย. 2560 02:23โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญแสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 238