พิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:53โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2562 ศูนย์อบรม สพฐ.117 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) โดยมีนายเกษม กันทาหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) เป็นผู้กล่าวรายงานดำเนินการอบรม ซึ่งมีคณะวิทยากรครูพี่เลี้ยง จำนวน 9 ท่าน และข้าราชการครูเข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 ท่าน ณ ห้องประชุมวัชรพล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

การประชุมคณะผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:50โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อนำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ลงสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:47โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 2/2562 ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

รับชม รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:44โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." เพื่อชมการเสนอผลงานของ 4 ปี การศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ โดยพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. ผู้อำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาชายแดนใต้ และเวลา 10.30 น.รับทราบข้อราชการเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:38โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

วางพวงหรีดเคารพศพ

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของคุณพ่อหมอก อินตาวงษ์ (บิดานายอินสอน อินตาวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์) ณ บ้านเลขที่41/2 หมู่ 4 ตแม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2562 02:33โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้โรงเรียนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปบููรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์ วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

การประชุมทางไกลฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โพสต์5 พ.ค. 2562 22:34โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติและกรอบปฏิทินการรับการประเมิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 18/2562

โพสต์5 พ.ค. 2562 22:29โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 18/2562 เพื่อรับฟังข้อราชการและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมคอนเฟอเร้นซ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์5 พ.ค. 2562 22:24โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 670