สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ   [ อัปเดต ]

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ณ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และ โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193  ภาพเพิ่มเติม...

บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเอกชนและพบปะคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์

โพสต์โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 บรรยายพิเศษ เรื่อง การศึกษาเอกชนและพบปะคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปีพ.ศ.2560 ณ โบสถ์คริสตจักรธารพระพร อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2

โพสต์20 ก.พ. 2560 00:45โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการเด็กไทยแก้มใสถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559

โพสต์19 ก.พ. 2560 04:06โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านแม่สวด สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ สนามสอบโรงเรียนบ้านแพะพิทยา สนามสอบโรงเรียนไทยรัฐ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สนามสอบโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร และได้ให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้ ภาพเพิ่มเติม...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับรางวัลส้วมสาธารณสถานที่ราชการดีเด่น

โพสต์19 ก.พ. 2560 04:03โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายสมภูมิ ธรรมมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดส้วมสาธารณะสถานที่ราชการดีเด่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โพสต์19 ก.พ. 2560 03:20โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 29 มกราคม 2560 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ภาพเพิ่มเติม...

"โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ)

โพสต์19 ก.พ. 2560 03:15โดยกีรติ หมื่นใจ

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนล่องแพวิทยา ที่ได้รับรางวัล
สำหรับการปฏิบัติงานและสนองงานเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี "โรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดีครบทุกด้าน"ประจำปีการศึกษา2559 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ในการประชุมทางวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นถุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559 โดยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้มอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก

โพสต์25 ม.ค. 2560 23:35โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบ้านดงใหม่ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง โรงเรียนบ้านละอูบ และโรงเรียนบ้านป่าหมาก อำเภอแม่ลาน้อย ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและคณะครูเป็นอย่างดี ภาพเพิ่มเติม...

รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์25 ม.ค. 2560 20:57โดยกีรติ หมื่นใจ

      วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นายจันทร์ วังกัลยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางอำภา สุวรรณลพ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายอำเภอแม่ลาน้อย ได้ให้เกียรติร่วมบันทึกภาพกับคณะผู้บริหารและคณะครูอีกด้วย ภาพเพิ่มเติม...

ต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 คนใหม่

โพสต์24 ม.ค. 2560 00:30โดยกีรติ หมื่นใจ

วันที่ 23 มกราคม 2560 บุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดย นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมต้อนรับ นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้มีการไหว้ศาลพระภูมิเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการมอบของที่ระลึกจากกลุ่มต่างๆ และนำท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯคนใหม่ เยี่ยมชมสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ภาพเพิ่มเติม...

1-10 of 198