กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)

โพสต์22 พ.ค. 2561 18:36โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2561 มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 9 โรง จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ณ สระว่ายโรงเรียนทองสัวดิ์วิทยาคาร ภาพเพิ่มเติม

การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:35โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราขการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษาและช้าราชการ ลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม

พิธีมอบเกียรติบัตร

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:32โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในการประชุมภาคีเครือข่ายการพัฒนาเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ฯ

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:28โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โรงเรียนในโครงการกองทุนศึกษา ณ ห้องกระพี้จั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพ่ิมเติม

การจัดกิจกรรมตามนโยบายเขตพื้นที่สุจริต

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:24โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทำกิจกรรมการเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญญาเขตพืนที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:20โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ด้วยระบบ google site ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงาน ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์21 พ.ค. 2561 01:15โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการ การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพเพิ่มเติม

การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

โพสต์16 พ.ค. 2561 19:03โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่ ตามโครงการ การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ภาพเพิ่มเติม

การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:12โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2561 02:26 ]


วันจันทร์ที่ 14 พฤษาคม 2561 เวลา 08,30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ (สมเด็จพระเทพฯ) จำนวน 7 ราย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 59 ราย และตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 97 ราย รวม 163 ราย และมี นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ให้โอวาทและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม

การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อ.แม่ลาน้อย

โพสต์15 พ.ค. 2561 02:04โดยนาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ


วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 08,30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนครั้งที่ 1/2561 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม โดยมีนายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษารการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ภาพเพิ่มเติม

1-10 of 289