คัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

โพสต์28 ต.ค. 2562 23:06โดยJirawat Kitsawang


วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งกายชุดสีดำ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย และชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย #ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา #ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ #แต่งชุดดำ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยต่อแนว คิดในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ตั้งธงไว้แล้ว ของคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 

ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ต.ค. 62

โพสต์25 ต.ค. 2562 01:32โดยJirawat Kitsawang


เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนตุลาคม และถือโอกาสในวันนี้เป็นวันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของเจ้าหน้าที่ภายในเขตฯเพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่ตัวเองและครอบครัว โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  ภาพเพิ่มเติม 

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

โพสต์25 ต.ค. 2562 01:29โดยJirawat Kitsawang


เช้านี้วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง ภาพเพิ่มเติม 

ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขต

โพสต์17 ต.ค. 2562 02:19โดยJirawat Kitsawang


วัน อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 (ห้องประชุม สพฐ.1) อาคาร สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ภาพเพิ่มเติม 

พัฒนาบุคลากรฯสพป.ภูเก็ต

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:12โดยJirawat Kitsawang   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 01:13 ]


วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ. สพป.แม่อ่องสอน เขต 2 ข้าราชการ บุคลาการทางการศึกษา และลูกจ้างมาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆร่วมกันของบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 โดยมีนายนายสายัญห์ ไกรนรา ผอ.สพป. ภูเก็ต พร้อมคณะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สพป.ภูเก็ต ภาพเพิ่มเติม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสต์17 ต.ค. 2562 01:08โดยJirawat Kitsawang


วันที่ 17 ตุลาคม 2562 อีกหนึ่งวันของการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งในวันนี้ได้ระดมความคิดในการจัดทำกลยุทธ์ ทั้ง 6 กลยุทธ์ และร่วมกันจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 เพื่อจะขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภาพเพิ่มเติม 

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:11โดยปิติพล ปราบเหตุ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านอุมดาใต้. และโรงเรียนบ้านช่างหม้อ.ที่ได้เข้าชิงชนะเลิศระดับจังหวัด. ในการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์ บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ภาพเพิ่มเติม 

ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:07โดยปิติพล ปราบเหตุ

นายคุณาพิชศน์. แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายจรูญ. แสนวิจิตร. รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพเพิ่มเติม 

กิจกรรมเขตสุจริตเข้าแถวเคารพธงชาติฯ

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:04โดยปิติพล ปราบเหตุ

เช้าวัน จันทร์ ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นายจันทร์ วังกัลยา ผอ.กลุ่มนิเทศก์และติดตามผล นำทีมผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 แสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกล่าวอุดมการณ์แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมเพรียงกัน "ยิ้มไหว้ แจ่มใส เต็มใจบริการ ทำงานเป็นทีม" ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม 

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เดินสายเยี่ยมโรงเรียน ครั้งที่10

โพสต์8 ก.ย. 2562 06:02โดยปิติพล ปราบเหตุ

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมคณะออกเดินสายเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เพื่อพบปะและให้กำลังใจครูผู้สอนถึงห้องเรียนและรับฟังปัญหาต่างๆ โดยในวันนี้เยี่ยม 3 โรงเรียน ได้แก่ ลำดับที่38. โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ ลำดับที่39.โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ และลำดับที่40.โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาล,กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในครั้งนี้นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง มีความตั้งใจไปตรวจเยี่ยม และมีเป้าหมายจะเยี่ยมให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด ภาพเพิ่มเติม 

1-10 of 745