ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ถวายพระพรชัยมงคล เย็นวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายคุณาพิชศน์  แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายภีมม์เนศ คงคาใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทค โนโลยีสารสนเทศ และนางจินดา สินวีรุทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทอง พุ่มเงิน และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกถึงพระมหากร ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 01:49 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมทีมบริหาร วันพุธ ที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมทีมบริหาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อปรึกษาหารือ และแจ้งข้อราชการ พร้อมติดตามงาน รวมถึงร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 01:46 โดย sneeporn wongnoi
 • ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี ประธานจัดงาน “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย มีนายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เป็นประธานในการจัดงาน และในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง มีนายดำรง ปันทวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 เป็นประธานในการจัดงาน โดยการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พ ...
  ส่ง 29 ก.ค. 2563 01:44 โดย sneeporn wongnoi
 • ทำบุญตักบาตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว ประธานในพิธีโดยนายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 23 ก.ค. 2563 21:23 โดย sneeporn wongnoi
 • อบรมการบริหารงบประมาณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานเปิดอบรมการบริหารงบประมาณ เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย ธงชัย ผอ.สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรให้การอบรมในวันนี้ กล่าวรายงานโดยนางเพ็ญลักษณ์ พีชคำ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 23 ก.ค. 2563 21:15 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 905 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara