ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่อง สอน เขต 2 โดยกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของไทย "วันพ่อขุนราม คำแหงมหาราช" ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง    ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 22:22 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • กิจกรรม 5 ส  วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี  รองผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 นำคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง จัดกิจกรรม 5 ส ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ. สถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด. ปราศจากสิ่งสกปรก. บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2     ภาพเพิ่มเติม 
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 22:23 โดย ปิติพล ปราบเหตุ
 • ประชุมทีมบริหาร วันที่ 13 มกราคม 2564 วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานการประชุม พุธเช้า ข่าวสพฐ. และประชุมทีมบริหาร สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อรับทราบข้อราช การ ปัญหา และกำหนดรูปแบบการบริหารงานของการขับเคลื่อนที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 02:04 โดย sneeporn wongnoi
 • โค้ชชิ่งผอ.ใหม่ ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ และวันที่ 11 มกราคม 2564 นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการ Coaching ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.บ้านแม่ก๋อน รร.บ้านห้วยห้อม และโรงเรียนบ้านแม่แพน้อย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และเป็นพี่เลี้ยง รวมทั้งให้คำปรึกษา ชี้แนะ และติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่ พร้อมกันนี้ได้แวะให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเหี๊ยะ ต.ป่าโปง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 01:59 โดย sneeporn wongnoi
 • การทำ mou วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ทำ MOU การปฏิบัติราชการ ระหว่างนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2   ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 01:53 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 960 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara