ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

 • การประชุมสามัญประจำปี อำเภอสบเมย ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร "ครูดีศรีสบเมย" ณ โรงเรียนอนุบาลสบเมยคอนผึ้ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:39 โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2564 "สพฐ. วิถีใหม่ วิธีคุณภาพ" ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาจากสพฐ. จากนั้นได้มีการประชุมทีมบริหาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:28 โดย sneeporn wongnoi
 • ประธานมอบใบประกาศเกียรติบัติให้กับนักเรียน วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จทางการศึกษา และจากสถาบันที่จบการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารครูบาผาผ่า โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน  ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:26 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำด้านการคุ้มครอง ฯ วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำด้านการคุ้มครอบและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ภาพเพิ่มเติม
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:24 โดย sneeporn wongnoi
 • กิจกรรมหน้าเสาธง 5เมษายน 2564 วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างทุกคน ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมถึงการกล่าวปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเพื่อรณรงค์ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปฏ ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:20 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 1077 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://113.53.87.112/login
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/klum-phathna-khru-laea-bukhlakr-thangkar-suksa/phe-chr-sphth-maehxngsxn-2-5?fbclid=IwAR2rNYZGP0qMth7V8C4jAXy3faeeNDwTLGOPsyJePXLWjGn-ntSFV1kfSoU

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/sites1/hnangsux-rabrxng-kar-hak-phasi-n-thi-cay


ผลงานวิจัย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน


ข้อมูลข่าวสาร

https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/dlict/kar-phathna-khunphaph-kar-suksa-bn-than-khxmul
https://sites.google.com/a/mhs2.go.th/khorngkar-kar-cadkar-suksa-pheux-xnakht/home
https://drive.google.com/file/d/19M6WEaBx3DKnH384fBAE_EW4H2f9bCes/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tL03DRv5cidpOs4Y5hCJZjFyavekYOaR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RXV7IIqfgA0w4pm-siTp7oNmdQ-KVueY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qLaODZsQiKQLM1hotlO2LIEcYlrcihOS/view?usp=sharing
สรุปการเรียกบรรจุ
www.mhs2.go.th/km

http://smart.mhs2.go.th

www.dlit.ac.th


https://drive.google.com/file/d/1t8okTVXCayMJOSRedZ_KW2mXXM-bYCA2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1JXTtAiT-kBYSaXpCMbGgfpf4DjbG3j9j/view

 https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bWhzMi5nby50aHxwbGFuNTl8Z3g6NzBkZDhkMDM2ZTBmZjgzNA
https://docs.google.com/a/mhs2.go.th/viewersara