https://north68.sillapa.net/sp-msn2/
ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:21 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 20:10 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:38 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ร่วมประชุมผ่านระบบ Tele Conferrence วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:34 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 3) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:30 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:43 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:21 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ (วันที่ 2) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ภายในบริเวณสนามการแข่งขันประเภทต่าง ๆ นักเรียนในสังกัด สพป.แม่ฮ ...
  ส่ง 12 พ.ย. 2561 00:18 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 511 รายการ ดูเพิ่มเติม »