ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ภาพข่าวความเคลื่อนไหว

 • โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 21:09 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 03:06 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การตรวจเยี่ยมโรงเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 02:42 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การขอขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2561 02:27 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 02:18 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 01:57 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการต้นแบบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.ุสพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 01:15 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2561 00:30 โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 363 รายการ ดูเพิ่มเติม »