ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • การประชุมสามัญประจำปี อำเภอสบเมย ประจำปี 2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวกัญญาพัชร ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:39 โดย sneeporn wongnoi
 • ร่วมรับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2564 วันพุธ ที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:28 โดย sneeporn wongnoi
 • ประธานมอบใบประกาศเกียรติบัติให้กับนักเรียน วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเร ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:26 โดย sneeporn wongnoi
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำด้านการคุ้มครอง ฯ วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายคุณาพิขศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป ...
  ส่ง 7 เม.ย. 2564 02:24 โดย sneeporn wongnoi
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 1077 รายการ ดูเพิ่มเติม »