ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • การประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมชี้แจงและมอบนโยบาย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • เข้าแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย นาย ราชันย์ ติ๊บจ๊ะ
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 520 รายการ ดูเพิ่มเติม »