ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • คัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายจรูญ แสนว ...
  ส่ง 28 ต.ค. 2562 23:06 โดย Jirawat Kitsawang
 • ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ต.ค. 62 เช้าวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 08:00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2562 01:32 โดย Jirawat Kitsawang
 • ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช เช้านี้วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 นำโดยนายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป. แม่ฮ่องสอน ...
  ส่ง 25 ต.ค. 2562 01:29 โดย Jirawat Kitsawang
 • ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.เขต วัน อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2562 เวลา 08:30 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2562 02:19 โดย Jirawat Kitsawang
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 745 รายการ ดูเพิ่มเติม »