ภาพข่าวความเคลื่อนไหว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
 • กองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 19 มิถุนายน 2563 09.00 น. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่อง สอน เขต 2 ประธานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศ ...
  ส่ง 19 มิ.ย. 2563 00:01 โดย Jirawat Kitsawang
 • การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา คร ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:59 โดย Jirawat Kitsawang
 • การประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานประชุมกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉ ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:56 โดย Jirawat Kitsawang
 • การตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒ พร้อมด้วย นางอานงค์ ปินตา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางบงกชษกรณ์ แซมส ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2563 23:51 โดย Jirawat Kitsawang
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 888 รายการ ดูเพิ่มเติม »